UA
PL
ГОЛОВНА
ПРО ЖУРНАЛ
РЕДАКЦІЙНА РАДА
НАУКОВА РАДА
РЕЦЕНЗЕНТИ
АВТОРАМ
ВИДАВЦІ
КОНТАКТИ

ПОТОЧНИЙ НОМЕР
АРХІВ

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

ISSN 2409-952X

youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії
Młodzież w Europie Środkowej i Wschodniej. Studia Socjologiczne
Молодежь в Центральной и Восточной Европе. Cоциологические студии

ВІТАЄМО НА СТОРІНЦІ МІЖНАРОДНОГО РЕЦЕНЗОВАНОГО НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ, ПРИСВЯЧЕНОГО ПРОБЛЕМАМ МОЛОДІ