UA
PL
GŁÓWNA
O CZASOPIŚMIE
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
RADA NAUKOWA
RECENZENCI
DLA AUTORÓW
WYDAWCY
KONTAKT

NUMER BIEŻĄCY
ARCHIWUM

Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies

ISSN 2409-952X

youth journal
Молодь у Центральній та Східній Європі. Соціологічні студії
Młodzież w Europie Środkowej i Wschodniej. Studia Socjologiczne
Молодежь в Центральной и Восточной Европе. Cоциологические студии

WITAMY NA STRONIE MIĘDZYNARODOWEGO, OGÓLNODOSTĘPNEGO CZASOPISMA RECENZOWANEGO, PODEJMUJĄCEGO SZEROKO POJĘTĄ PROBLEMATYKĘ MŁODZIEŻY